Spotkanie informacyjne dot. aktualnych naborów w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

23.09.2016

Spotkanie informacyjne dot. aktualnych naborów w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów nr:

w ramach Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (typ projektów –Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę).

 

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 17 października 2016 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Rejestracja: 09:30-10:00
Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa


Tematyka spotkania:

  • Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu, procedury wyboru projektów, ocen oddziaływania na środowisko.
  • Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kontekście ww. działania.   

 

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że spotkanie jest bezpłatne.

 

Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących tematyki spotkania prosimy o kontakt z Panią Anną Domżalską pod numerem telefonu  32 77 40 321 oraz Panem Dominikiem Czaplą pod numerem telefonu 32 77 40 302

 

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z panią Eweliną Dziedziną pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: edziedzina@slaskie.pl lub panią Agnieszką Kowalczyk pod numerem telefonu  32 77 99 183, adres e-mail: akowalczyk@slaskie.pl

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube