Spotkanie informacyjne dot. 7.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.09.2016

Spotkanie informacyjne dot. 7.3.1

6 września br. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dot. omówienia zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkretnego naboru. Tym razem spotkanie poświęcone było konkursowi z poddziałania 7.3.1


Uczestnicy zapoznali się m.in.z założeniami: Strategii ZIT Subregionu Centralnego oraz kryteriami wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT, regulaminu konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy- Instytucji Organizującej ten konkurs, zaprezentowali Lokalny System Informatyczny oraz jego podstawowe zasady działania. Omówili także wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych. Zaprezentowane zostały także najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie.

 

Materiały ze spotkania są dostępne w strefie dla zalogowanych.

 

Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania

Wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Wystąpienie pracownika biura Związku Subregionu Centralnego

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube