Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

29.02.2016

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji

W związku ze zbliżającym się ogłoszeniem naboru wniosków na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pragnie zaprosić wszystkie zainteresowane gminy do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zostaną one poświęcone zagadnieniom dotyczącym zasad poprawnego tworzenia lokalnych programów rewitalizacji, w świetle Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, oraz kwestiom organizacyjnym konkursu.

 

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędą się w trzech niżej wymienionych terminach:

  • 09.03.2016 r. – Bielsko-Biała, Centrum szkoleniowe WARSZAWSKA 5, sala szkoleniowa 507/508
  • 17.03.2016 r. – Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, sala kolumnowa
  • 23.03.2016 r. – Częstochowa, Częstochowski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, sala nr 1

Każde z planowanych spotkań rozpocznie się o godz. 10:00.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”.

 

Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

 

W konkursie mogą brać udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2016 roku.

 

Budżet konkursu wynosi ok. 8 mln zł. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000,00 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

 

Źródło: www.rops-katowice.pl, www.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube