Spotkanie informacje dla PUP Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.05.2016

Spotkanie informacje dla PUP Subregionu Centralnego

28 kwietnia Biuro Związku zorganizowało spotkanie informacyjne dla Powiatowych Urzędów Pracy z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Spotkanie dotyczyło poddziałań RPO WSL 2014-2020 z obszaru rynku pracy i zatrudnienia.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały informacje:

 1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego na lata 2014-2020, w odniesieniu do obszaru zatrudnienia i rynku pracy;
 2. Poddziałania RPO WSL 2014-2020 z zakresu rynku pracy i zatrudnienia wdrażane w formule ZIT, tj:
  • 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  • 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT
  • 7.4.1. Outplacement – ZIT
  • 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT
 3. Kryteria wyboru projektów w ramach zgodności ze Strategią ZIT
 4. Wytyczne ministerialne w zakresie:
  • realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020,
  • realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  • realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Prezentacje ze spotkania dostępne są w strefie dla zalogowanych.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube