Spotkanie dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.07.2016

Spotkanie dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach ZIT

30 czerwca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. Poświęcone było omówieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach ZIT.

Uczestnicy zapoznali się m.in. z podstawowymi pojęciami związanymi z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, podstawami prawnymi takimi jak prawo Unii Europejskiej, prawodawstwem krajowym i dokumentami programowymi na lata 2014-2020, przykładami działań z zakresu realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście różnego rodzaju obszarów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tzw. standardu minimum czyli narzędzia używanego do oceny realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

Omówiono także elementy wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie:

  • podejścia do zasady równości szans kobiet i mężczyzn na etapie planowania projektu
  • uzasadnienia realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • monitoringu i sprawozdawczości jako wykazania wdrażania zasady równości szans kobiet i mężczyzn we wniosku o płatność


Materiał ze spotkania jest dostępny w strefie dla zalogowanych.


Uczestnicy spotkania Prace warsztatowe uczestników spotkania

Wystąpienie pracownika Biura Związku Subregionu Centralnego Prace warsztatowe uczestników spotkania

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube