Spotkanie dot. założeń wdrażania instrumentów ZIT oraz RIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.12.2014

Spotkanie dot. założeń wdrażania instrumentów ZIT oraz RIT

 

W dniu 19 grudnia br. odbędzie się spotkanie dot. założeń wdrażania instrumentów ZIT oraz RIT w ramach RPO WSL 2014-2020,organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Głównym celem spotkania jest przekazanie informacji o obowiązku powołania Instytucji Pośredniczących we wszystkich czterech subregionach naszego województwa.

 

Związek Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego będą reprezentować wydelegowani członkowie Zarządu Związku.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube