Spotkanie dot. komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS oraz formuły grantowej w ramach 4 Osi Priorytetowej - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.03.2017

Spotkanie dot. komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS oraz formuły grantowej w ramach 4 Osi Priorytetowej

Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje spotkanie poświęcone komplementarności projektów współfinansowanych z EFRR i EFS, które odbędzie się w dn. 14 marca 2017 r. na Wydziale Teologicznym UŚ (Katowice, ul. Jordana 18, sala 401, IV p.), rozpoczęcie o godz. 11.00. 

 

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele wydziałów Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Jednocześnie uprzejmie Państwa informuję, iż Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 na chwilę obecną planuje realizację projektów w formule grantowej w ramach:

  • Poddziałania 4.1.3 z zakresu budowy każdej instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych, a także budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci dystrybucyjnej;
  • Poddziałania 4.3.4 z zakresu wymiany/modernizacji źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, jak też  podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych oraz budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wraz z wymianą/modernizacją źródła ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, jak też  podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych.

 

W związku z powyższym, po części spotkania poświęconej komplementarności projektów, przedstawiciele Wydziału  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego omówią możliwości wykorzystania formuły grantowej do realizacji projektów w Działaniach 4.1 oraz  4.3

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności w  terminie do dnia 10 marca 2016 r. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów www.silesia.org.pl w zakładce „Zgłoszenia udziału”.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube