Spotkania z zakresu pomocy publicznej w projektach ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.03.2016

Spotkania z zakresu pomocy publicznej w projektach ZIT

W dniu 2 marca br. Biuro Związku zorganizowało spotkanie w zakresie identyfikacji możliwych przesłanek warunkujących udzielenie pomocy publicznej w tych projektach ZIT.

 

Spotkanie o charakterze szkoleniowo-doradczym miało  posłużyć przede wszystkim udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z przygotowywanymi projektami ZIT. W trakcie sesji przeprowadzono analizę możliwości występowania pomocy publicznej w poszczególnych obszarach wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli możliwość konsultacji z ekspertem w odniesieniu do konkretnych przypadków możliwości udzielenia pomocy publicznej w danym przedsięwzięciu.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele członków Związku Subregionu Centralnego - beneficjenci projektów ZIT oraz przedstawiciele IZ RPO WSL 2014-2020.

 

Kolejne spotkanie z tego zakresu planowane jest na 9 marca br.

 

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube