Spotkania nt. wytycznych EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.11.2015

Spotkania nt. wytycznych EFS

W dniach 28-29 października oraz 4-5 listopada Biuro Związku zorganizowało kolejne spotkania z cyklu wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań.

 

Tym razem tematyka poświęcona była wytycznym ministerialnym w zakresie realizacji projektów w obszarze rynku pracy, przedsiębiorczości, włączenia społecznego oraz edukacji.

 

Spotkania zostały poprowadzone przez p. Iwonę Niedojadło, wieloletnia ekspertkę w dziedzinie włączenia społecznego i aktywnej integracji, p. Joannę Pauly specjalistkę z dziedziny funduszy europejskich oraz ekspertkę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oceniającą wnioski aplikacyjne składane w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 oraz przez pracowników Biura Związku.

 

Uczestnicy spotkań mieli okazację do poszerzenia wiedzy na temat obowiązujących regulacji oraz ich praktycznego stosowania w procesie przygotowywania wniosku aplikacyjnego. Formuła spotkań miała przede wszystkim wymiar praktyczny. W drugiM dniu zajęć, w ramach pracy grupowej, uczestnicy wspólnie wypracowali przykładowe projekty w ramach każdego z omawianych obszarów tematycznych, z wykorzystaniem sprawdzonych lub innowacyjnych pomysłów.

 

Materiały dydaktyczne ze spotkań są dostępne w strefie dla zalogowanych.

 

   
   

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube