Spotkania informacyjne dot. naborów ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.12.2016

Spotkania informacyjne dot. naborów ZIT

Biuro Związku oraz Wydział EFS UM WSL organizują w styczniu spotkania informacyjne dot. aktualnie prowadzonych naborów ZIT w ramach poddziałania 11.1.1 oraz 11.2.1


Spotkania informacyjne odbędą się w Katowicach w Budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23, sala kolumnowa.

  1. Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 11.1.1 oraz 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - 4 stycznia 2017 r.
  2. Spotkanie informacyjne dla Wnioskodawców projektów w ramach Poddziałania 11.2.1 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego -  9 stycznia 2017 r.

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez stronę rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube