Spotkania eksperckie - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

19.05.2015

Spotkania eksperckie

 

Biuro Związku Subregionu Centralnego rozpoczęło cykl spotkań z ekspertami dziedzinowymi w ramach wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań dla przedstawicieli jednostek stowarzyszonych w Związku.

 

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 18 maja poświęcone było uwarunkowaniom prawnym, ekonomicznym i społeczno-gospodaczym realizacji projektów z zakresu OZE.

 

Seminarium było prowadzone przez Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, Pana Grzegorza Wiśniewskiego. Do współpracy został również zaproszony Pan Przemysław Krzysik z Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Reginalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który omówił rodzaje wsparcia finansowego dla OZE w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Materiały z seminarium dostępne są w strefie dla zalogowanych.

 

Kolejne spotkania eksperckie będą poświęcone:

  • pomocy publicznej oraz obliczanie luki finansowej (21 maja)
  • rewitalizacji (czerwiec)

Zachęcamy również do zgłaszania propozycji merytorycznych tego typu spotkań.

 

Uczestnicy spotkania Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube