Spotkania edukacyjne nt. rewitalizacji - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.08.2016

Spotkania edukacyjne nt. rewitalizacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do wzięcia udziału w  spotkaniach edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest prezentacja nowego, kompleksowego podejścia do rewitalizacji oraz elementów i cech programów rewitalizacji, zgodnych z aktualnymi regulacjami krajowymi i regionalnymi.


Ponadto spotkania mają służyć przedstawieniu dobrych praktyk oraz wymianie doświadczeń w powyższym zakresie. Spotkania są skierowane do przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych oraz innych osób zainteresowanych procesem rewitalizacji.


Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.


Terminy i miejsca spotkań:

  • 21 września 2016 roku, Katowice
  • 28 września 2016 roku, Bielsko-Biała
  • 5 października 2016 roku, Rybnik
  • 12 października 2016 roku, Częstochowa

Informacje na temat spotkania oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej ROPS.

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.


Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu: 32- 730-68-73.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Źródło: rops-katowice.pl
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube