Seminarium "Kwalifikowalność podatku VAT" - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.02.2016

Seminarium "Kwalifikowalność podatku VAT"

W dniach 9 i 10 lutego odbyły się spotkania seminaryjne pt. "Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie finansowej 2014-2020 w kontekście zapadłych wyroków sądowych i praktyki organów podatkowych".

 

Podczas spotkań omówione zostały ogólne zasady rozliczania VAT w JST i wprowadzane zmiany w kontekście zapadłych wyrokówsądowych i praktyki organów podatkowych, informacje nt. konieczności wprowadzenia centralizacji rozliczeń VAT w samorządach i jego wpływu na możliwość kwalifikowalności VAT w projektach UE 2014-2020.

 

Rozmawiano także o nowych zasadach częściowych odliczeń podatku VAT w oparciu o tzw. prewspółczynnik w odniesieniu do uznania podatku VAT za wydatek kwalifikowalny, zasadach kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE 2014-2020.

 

Spotkania prowadziła p. Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, która stworzyła i przez wiele lat kierowała zespołem specjalizującym się w przeglądach podatkowych oraz badaniach typu due diligence w  firmie Ernst & Young. Prowadziła wiele projektów z zakresu planowania podatkowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych firm, w okresie przedakcesyjnym z sukcesem kierowała kompleksowymi projektami z zakresu przygotowania do zmian wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla szeregu polskich i międzynarodowych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 

Biuro Związku Subregionu Centralnego planuje kontynuację spotkań z tematyki podatku VAT w maju br.

 
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube