Seminaria i warsztaty dla Członków Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.04.2015

Seminaria i warsztaty dla Członków Związku

 

W dniach 24-27 marca br. Biuro Związku zorganizowało dla przedstawicieli jednostek stowarzyszonych w Związku seminaria dot. omówienia uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 oraz innych wytycznych do projektów ZIT:

  •  z zakresu przygotowania projektów EFRR w ramach ZIT
  • z zakresu przygotowania projektów EFS w ramach ZIT

 

Seminaria były współprowadzone przez przedstawicieli Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Podczas spotkań omówiono zakres wytycznych priorytetów inwestycyjnych RPO WSL 2014-2020 w ramach których będzie można uzyskać dofinansowanie dla przedsięwzięć Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Przedstawiciele UM WSL przedstawili również zasady składania wniosków o dofinansowanie projektów w nowej perspektywie oraz zaprezentowali sposób korzystania z systemu LSI, poprzez który będą składane wnioski o dofinansowanie.

 

Materiały z seminariów dostępne są w strefie dla zalogowanych.

 

Biuro Związku planuje także realizację kolejnych seminariów i warsztatów dla Członków Związku w roku 2015 m.in. z zakresu: pomocy publicznej i obliczania luki finansowej, przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT, sprawozdawczości w projektach. Planowana jest także organizacja drugiej serii seminariów dot. omówienia uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 oraz innych wytycznych do projektów ZIT. Dodatkowo Biuro planuje także organizację spotkań dla Członków Związku z ekspertami dziedzinowymi w ramach wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań. Zachęcamy do zgłaszania propozycji merytorycznych spotkań.

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube