Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.02.2017

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 240/170/V/2017 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16 dla Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Biorąc pod  uwagę  dostępną   alokację   konkursową wynoszącą 264 602 510,44 zł, udzielono dofinansowania wszystkim 57 projektom, które uzyskały  pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 186 691 325,99 zł.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube