Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

02.12.2016

Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Informujemy, że 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy RPO WSL na lata 2014-2020.


Poniżej przedstawiamy „Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania)” oraz skład członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube