Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 5.2.1 oraz 5.4.1 ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

31.03.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 5.2.1 oraz 5.4.1 ZIT

28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie:

 

W przypadku konkursu dot. gospodarki odpadami, biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową, wynoszącą po zwiększeniu 28 661 591,61 zł udzielono dofinansowania 26  projektom, które uzyskały pozytywną  ocenę merytoryczną.

 

Z kolei w konkursie dot. ochrony różnorodności biologicznej, biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową, wynoszącą po zwiększeniu 6 945 710,36 zł udzielono dofinansowania 4 projektom, które uzyskały pozytywną  ocenę merytoryczną.

 

Listy projektów oraz imienne listy członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube