Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.12.2016

Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Informujemy, że 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2437/156/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-026/15 dla Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii /4.1.1. Odnawialne źródła energii– ZIT Subregionu Centralnego.

 

Ponadto 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2436/156/V/2016 dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach niniejszego konkursu.

 

Biorąc   pod   uwagę   dostępną    alokację    konkursową,    wynoszącą  po zwiększeniu  50 156 258,75   zł,   udzielono dofinansowania  38  projektom   które   uzyskały   pozytywną  ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania  50 156 258,75 zł.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube