Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.03.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania w konkursie z poddziałania: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT  RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16, równoczesnie zwiększył kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów.

 

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową, wynoszącą po zwiększeniu 15 549 459,78 zł udzielono dofinansowania 10  projektom, które uzyskały pozytywną  ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania prawie 14,8 mln zł.

 

Przypomnienie dotyczące założeń do konkursu:
Podnoszenie kompetencji edukacyjnych mieszkańców regionu nie jest możliwe bez odpowiedniej infrastruktury,nowoczesnego sprzętu i przydatnych narzędzi dydaktycznych. Tylko dostęp do najnowszych osiągnięć technologiczno-edukacyjnych pozwala wzmacniać kreatywność i innowacyjność już od najmłodszych lat.

 

Równie ważne jest doposażenie szkół przygotowujących uczniów do zawodu. W województwie śląskim unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną będzie można pozyskać w ramach Zintegrowanych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Przed beneficjentami duże wyzwanie. Sprawnie przeprowadzone pozwolą stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy.

 

Nasz cel:

  • ponad 4 tyś. przedszkolaków korzystających z nowoczesnych i doposażonych przedszkoli,
  • 50 przedszkoli korzystających ze wsparcia,
  • ponad 27 tyś.uczniów korzystających z nowoczesnych i doposażonych sal/warsztatów praktycznej nauki zawodu,
  • ponad 50 do placówek kształcenia zawodowego, które przeprowadzą inwestycje infrastrukturalne.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube