Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałań 7.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.03.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałań 7.3.1

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 18 968 200,89 zł [1] dla konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16, udzielono dofinansowania 6 projektom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 4 710 211,97 zł.

 

[1] Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 4 396 078,82 Euro w przeliczeniu na zł według kursu z dnia 27.02.2017 r. wynoszącym 1 Euro= 4,3148 zł

 

Lista projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdą się poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube