Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL na lata 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.08.2016

Roczny Plan Kontroli dla RPO WSL na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. dla RPO WSL na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 125 Rozporządzenia ogólnego Instytucja Zarządzająca zapewnia realizację kontroli systemu zarządzania i kontroli, jak również kontroli poszczególnych projektów w celu weryfikacji wydatków.

Poniższy Roczny Plan Kontroli na rok obrachunkowy obejmujący okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 dla RPO WSL 2014 – 2020 przedstawia ogólny zakres czynności podejmowanych w ramach realizacji obowiązków wynikających z Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube