Rejestr Usług Rozwojowych - nowe narzędzie poszukiwania szkoleń - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

23.08.2016

Rejestr Usług Rozwojowych - nowe narzędzie poszukiwania szkoleń

W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020, Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) zastąpi dobrze znany z ostatnich lat serwis www.inwestycjawkadry.pl. Choć sam adres internetowy się nie zmieni, to zmianie ulegają zasady publikacji i korzystania z prezentowanych ofert szkoleniowych. RUR będzie ściśle związany z Podmiotowym Systemem Finansowania (PSF),  który w każdym regionie będzie pełnił funkcję systemu dystrybucji środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji pracowników.


RUR będzie zawierał informacje na temat szkoleń finansowanych zarówno ze środków EFS jak i komercyjnych. Nowy system zakłada możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych przez przedsiębiorcę i jego pracowników odpowiadających na ich indywidualne potrzeby rozwojowe. Dzięki szerokiemu dostępowi do informacji na temat usług szkoleniowych i doradczych, RUR będzie pełnił istotną rolę w dokonywaniu przez pracodawców inwestycji w kompetencje pracowników.


Podmioty dotychczas zarejestrowane w RUR mają czas do 10 października br. na zaktualizowanie swoich danych w systemie, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. W sytuacji, w której podmiot nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, utraci możliwość świadczenia usług za pośrednictwem RUR.


Z informacji opublikowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika, że w drugiej połowie sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje przesłać do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ostateczną wersję porozumienia w sprawie realizacji PSF w województwie śląskim.


Poziom dofinansowania dla pojedynczego szkolenia bądź usługi doradczej co do zasady nie może przekraczać 50% jego kosztów, jednak w szczególnych przypadkach (np. status mikroprzedsiębiorstwa, zatrudnianie osób w wieku 50+, zatrudnianie pracowników o niskich kwalifikacjach) może od wzrosnąć do nawet 80%.

 

Więcej informacji na temat działania RUR można znaleźć na stronie internetowej https://inwestycjawkadry.info.pl/
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube