Punkt Kontaktowy EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

11.07.2016

Punkt Kontaktowy EFS

W związku z trwającymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów z Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych, ogłoszonymi 27 maja br. (tutaj) informujemy, iż w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach funkcjonuje Punkt Kontaktowy EFS, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące odnośnych konkursów, niezwiązane ze strategiami subregionalnymi.

Dane Punktu:
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30, pokój nr 2
tel. 32 757-33-11
e-mail: efs@wup-katowice.pl
http://efs.wup-katowice.pl

Punkt czynny: 7:30 - 15:30

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube