Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.08.2015

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020

 

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował projekt przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

 

 

Niniejszy dokument przedstawia instrukcje oraz zasady dotyczące przygotowania i rozliczania projektów EFRR. Ponadto należy zaznaczyć, iż przewodnik ten będzie elementem zasad realizacji RPO WSL i stanowić będzie załącznik do umowy o dofinansowanie/ porozumienia o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. Zobowiązanie do stosowania przez beneficjentów zasad określonych w ramach niniejszego przewodnika wynikać będzie z zapisów w/w dokumentów.

 

W załącznikach do przewodnika przedstawiono indykatywny wykaz wzorów dokumentów i zasad towarzyszących realizacji projektu, które ze względu na swój charakter mogą zmieniać się dla poszczególnych naborów wniosków.

 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube