Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 v3 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

02.09.2016

Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 v3

Zarząd Województwa Śląskiego 30 sierpnia 2016 roku uchwałą nr 1764/134/V/2016, przyjął Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 3).

 

Przyjęty dokument zawiera instrukcje oraz zasady dotyczące realizacji i rozliczania projektów EFRR. Przewodnik stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu dofinansowanego ze środków EFRR. Przewodnik dla beneficjentów nie dotyczy projektów z zakresu instrumentów finansowych (pożyczki/ poręczenia), działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL), a także projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XIII. Pomoc Techniczna.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube