Przekazanie wniosków do Komisji Oceny Projektów – konkurs w ramach poddziałania 7.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

06.12.2016

Przekazanie wniosków do Komisji Oceny Projektów – konkurs w ramach poddziałania 7.3.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 1 grudnia 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursów o numerze:

Podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostały rozlosowane wnioski poszczególnym członkom Komisji Oceny Projektów i przekazane im do oceny merytorycznej.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube