Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu - poddziałanie 4.5.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.08.2016

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu - poddziałanie 4.5.1

 

Informujemy, że Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na podstawie regulaminu konkursu dla poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15.

 

 


Określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – sierpień 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień  2016 r.


 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube