Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu - poddziałanie 12.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

26.08.2016

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu - poddziałanie 12.2.1

Informujemy, iż Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie części 6.3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla poddziałania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu z poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT. 

 

Określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień  2016 r.

 

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube