Przedłużenie terminu naboru wniosków dla poddziałania 4.5.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.12.2016

Przedłużenie terminu naboru wniosków dla poddziałania 4.5.1

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16.

 

Zmiany dotyczą:

  • pkt 2.1 regulaminów konkursów otrzymał brzmienie:

(...)

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 28.02.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

(…)

 

  • pkt 5.1.1 regulaminów konkursów otrzymał brzmienie:

5.1.1 Rozstrzygnięcie konkursu, w tym podjęcie decyzji w zakresie wyboru
do dofinansowania, następuje poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2017 r.

 

  • treść ogłoszeń o naborach w części Termin, miejsce i sposób składania wniosków otrzymała brzmienie:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r.

(od godziny 0:00) do dnia 28.02.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

  • treść ogłoszeń o naborach w części Termin rozstrzygnięcia konkursu otrzymała brzmienie: czerwiec 2017.

Uzasadnienie do zmian stanowi załącznik nr 1 do Uchwały w tej sprawie (poniżej).

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube