Przedłużenie terminu naborów wniosków dla poddziałania 11.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

26.02.2016

Przedłużenie terminu naborów wniosków dla poddziałania 11.2.1

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z uwagi na specyfikę działania 11. 2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów w zakresie nawiązania współpracy, a w uzasadnionych przypadkach formalnego partnerstwa na zasadach określonych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach niżej wymienionych poddziałań:

 

  • 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – nr naboru RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 - do  31 marca 2016 r.;
  • 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT dla Subregionu Południowego – nr naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16 i Subregionu Północnego – nr naboru RPSL.11.02.02.-IZ.01-24-050/16 do 31 marca 2016 r.;
  • 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego –konkurs - nr naboru RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16 do 14 marca 2016 r.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube