Przedłużenie naboru 11.4.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

22.12.2016

Przedłużenie naboru 11.4.1

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o przedłużeniu naboru wniosków w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16

 

W ogłoszeniu o naborze w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-024/16 wprowadza się następujące zmiany:

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 listopada 2016 r. (od godz. 0.00) do dnia 31 marca 2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Wrzesień  2017 roku
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube