Projekty ocenione i wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.05.2016

Projekty ocenione i wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

Zarząd Województwa dokonał wyboru do dofinansowania 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania 12 257 484,05 zł.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube