Projekty EFRR - Urząd Marszałkowski opublikował wzory dokumentów - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.02.2015

Projekty EFRR - Urząd Marszałkowski opublikował wzory dokumentów

 

Urząd Marszałkowski opublikował pierwsze wzory dokumentów dotyczących aplikowania o środki EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020. Są to: projekt instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz testowy wydruk formularza wniosku o dofinansowanie. Zaznaczamy że na chwilę obecną nie są to jeszcze ostateczne wersje dokumentów.

 

Instrukcja przedstawia zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie zgłaszanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI RPO WSL 2014-2020).Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube