Projekt zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

27.05.2016

Projekt zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Poniżej prezentujemy projekt zmian wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Prezentowany projekt nowelizacji stanowi efekt konsultacji wewnętrznych, które zostały przeprowadzone w Ministerstwie Rozwoju. Ewentualne uwagi względem wprowadzonych w dokumencie zmian można przekazywać do 1 czerwca 2016 r. na załączonym formularzu na adres jolanta.dowiat-urbanska@mr.gov.pl.

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube