Projekt zmian w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.12.2016

Projekt zmian w Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

W związku z trwającymi w Ministerstwie Rozwoju pracami nad nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS na lata 2014-2020, przedstawiamy projekt zmian w przedmiotowym dokumencie wraz z zestawieniem najistotniejszych zmian.

 

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu zmiany horyzontalnych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag do wtorku 20 grudnia 2016 r. na adres poczty elektronicznej: magdalena.chalot@mr.gov.pl.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube