Program doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.05.2016

Program doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął realizację projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

 

To projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW jako Partnera Wiodącego oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.

 

Projekt przewiduje utworzenie ogólnokrajowej sieci 76 doradców. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą oni służyć pomocą wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej.

 

Oto najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu:

  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. 
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Lista doradców regionalnych dostępna jest Tutaj.

Źródło: www.wfosigw.gov.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube