Powstaje Strategia ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

03.07.2014

Powstaje Strategia ZIT

Związek Subregionu Centralnego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju projekt swojej Strategii ZIT w celu uzgodnienia jej kształtu z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.


W projekcie Strategii zawarto szczegółową diagnozę uwarunkowań obszaru Subregionu Centralnego oraz opis proponowanych kierunków działań podejmowanych przez samorządy z dofinansowaniem w ramach środków unijnych na lata 2014-2020.


Wartość środków dedykowanych ZIT Subregionu Centralnego to ponad 3 mld zł. Będzie można przenaczyć je między innymi na:

 

  • odnawialne źródła energii
  • termomodernizacje
  • niskoemisyjny transport miejski
  • rewitalizację terenów zdegradowanych w połączeniu z rewitalizacją społeczną
  • tworzenie centrów usług społecznych
  • zwiększenie dostępu do żłobków i przedszkoli
Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube