Poradnik przygotowania inwestycji - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.02.2016

Poradnik przygotowania inwestycji

Poniżej prezentujemy "Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” przygotowany przez Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska.

 

Celem niniejszego Poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń uwzględniających zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji (przedsięwzięć oraz projektów), w tym przede wszystkim przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w na następujących etapach:

 

Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, a w tym w zakresie:

  • mitygacji oddziaływań na klimat,
  • adaptacji do zmian klimatu, uwzględniającej podejście ekosystemowe,
  • odporności na klęski żywiołowe.

Analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć, a w tym analizy kosztów zewnętrznych emisji gazów cieplarnianych (GHG), obliczenia śladu węglowego, a także analizy odporności/podatności przedsięwzięć (projektów) na zmiany klimatu i klęski żywiołowe.

Analizy ryzyka przedsięwzięć (w tym uwzględnienie analizy ryzyka zmian klimatu oraz wystąpienia klęsk żywiołowych).

 

Analizy opcji przedsięwzięć (wariantów, uwzględniających m.in. wpływ na klimat i zmian klimatu na projekt (przedsięwzięcie) oraz jego wrażliwość/podatność na klęski żywiołowe).

 

W Poradniku znajdują się też wskazówki dotyczące sposobu uwzględnienia zagadnień dotyczących adaptacji do zmiany klimatu oraz mitygacji oddziaływań na klimat na etapie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

 

W Poradniku jako przykład dobrych praktyk wskazano również wzór wniosku o dofinansowanie wraz z ogólną instrukcją dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube