Podsumowanie spotkania informacyjnego ws. 11.2.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

05.02.2016

Podsumowanie spotkania informacyjnego ws. 11.2.1

W dniu 4 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów ZIT.

 

Tym razem dot. ono naboru w ramach poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

  • Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w odniesieniu do przedmiotu konkursu;
  • Kryteria wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT;
  • Regulamin konkursu;
  • Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów
  • Kwalifikowalność wydatków.

 

Uczestnicy spotkania mogli na etapie rekrutacji przesyłać pytania do budzących ich wątpliwości zagadnień, do których przedstawiciele IP ZIT oraz IZ RPO WSL szczegółowo odnieśli się podczas spotkania.

 

 
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube