Podsumowanie spotkania dot. ZIT i RIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

22.12.2014

Podsumowanie spotkania dot. ZIT i RIT

W dniu 19 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie nt. omówienia zasad wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Materiały ze spotkania:

Prezentacja RPO WSL 2014-2020.

Prezentacja ZIT i RIT.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube