Plany gospodarki niskoemisyjnej - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.07.2014

Plany gospodarki niskoemisyjnej

 

Znacząca większość z 17 Związków ZIT w Polsce prowadzi działania, których celem jest opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru oddziaływania zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie w piśmie z dnia 27.06.2014 r. : „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej co do zasady, powinny być przygotowywane dla poszczególnych gmin, które chcą skorzystać ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetów inwestycyjnych 4.3 oraz 4.5. Istnieje natomiast możliwość przygotowania wspólnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla kilku gmin (związków międzygminnych, stowarzyszeń, porozumień). Niewystarczającym dokumentem jest jednak Strategia ZIT, zawierająca odniesienia do zagadnień związanych z niskoemisyjnością. Strategia ZIT powinna zawierać informacje, czy trwają prace nad opracowywaniem stosownego planu lub w przypadku gdy plan jest już opracowany, powinna uwzględniać jego zapisy”.

 

Biuro Związku Subregionu Centralnego stoi na stanowisku, że różnorodność 81 jednostek samorządu terytorialnego stowarzyszonych w ramach Związku ZIT w Województwie Śląskim niezwykle komplikuje stworzenie jednego planu. Dlatego rekomenduje odstąpienie od opracowania planu dla całego Związku. Decyzję w tej sprawie podejmie Zarząd Związku.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube