Plan zrównoważonej mobilności dla Subregionu Centralnego przyjęty! - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.03.2016

Plan zrównoważonej mobilności dla Subregionu Centralnego przyjęty!

Informujemy, że na podstawie uchwały nr 17/2016 z dnia 11 marca 2016 r. Walne Zebranie Człnków Związku Subregionu Centralnego przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Celem dokumentu jest przedstawienie kierunkowych, zintegrowanych działań prowadzących w jednoznaczny sposób do wzrostu zrównoważenia transportu oraz mobilności na obszarze objętym planowaniem, tj. Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Jego wdrażanie odbywać się będzie m.in. poprzez programy operacyjne, programy rozwoju, strategie dziedzinowe, przedsięwzięcia i duże projekty. Szczególnie istotne jest zapewnienie silnej korelacji systemu wdrażania planu z działaniami zapisanymi w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Powyższy plan zawiera wymogi zawarte w komunikatach Komisji Europejskiej ws. tworzenia tego typu dokumentów oraz w wytycznych pn. "Organizowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej". Opracowanie planu zajęło kilka miesięcy, w trakcie których przeprowadzono również konsultacje społeczne z zainteresowanymi osobami i jednostkami.

 

  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wersja I

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube