Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.01.2017

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Uchwałą Nr 2656/160/V/2016 z dnia 23.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko po procesie opiniowania i konsultacji społecznych celem przekazania projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” do zaopiniowania, a projektu planu inwestycyjnego stanowiącego jego załącznik do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

 


Źródło: Serwis Województwa Śląskiego

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube