Organizowanie społeczności lokalnej - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

02.03.2017

Organizowanie społeczności lokalnej

16 lutego br. odbyło się seminarium pt. „Organizowanie społeczności lokalnej - modele i strategie działania w projektach rewitalizacyjnych, w tym finansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, zorganizowane przez Biuro Związku Subregionu Centralnego oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Seminarium skierowane było przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego i jednostek miejskich, a także innych podmiotów zaangażowanych w szeroko rozumiany proces przygotowywania i realizacji projektów rewitalizacyjnych.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostały m.in. główne cele działań w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie innowacji społecznych, tj. kreowanie idei i innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych poprzez realizację partnerskiej współpracy środowiska pracowników gminnych instytucji, organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy, którzy na różne sposoby wspierać mogą rozwój innowacyjnych idei.

 

Uczestnicy seminarium mieli również możliwość uczestniczenia w jednej z pięciu tematycznych grup warsztatowych:

  • Budowanie potencjału społeczności w oparciu o zasoby – Model ABCD w projektach rewitalizacyjnych (prowadzenie: mgr Monika Szpoczek-Sało, Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
  • Dialog obywatelski i konsultacje społeczne jako forma partycypacji mieszkańców w projektach organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie: dr Witold Mandrysz, Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
  • Podstawowe modele i strategie wprowadzania zmian w społeczności lokalnej w projektach rewitalizacyjnych (prowadzenie: mgr Maciej Klimek, Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
  • Fotografia jako narzędzie integracji społecznej w dzielnicach postindustrialnych (prowadzenie: dr Daniela Dzienniak-Pulina, Zakład Badań Kultury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
  • Między stereotypem a rzeczywistością – praca z mniejszościami etnicznymi w społeczności lokalnej (prowadzenie: mgr Barbara Słania, Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Materiały z seminarium dostępne sa w strefie dla zalogowanych.

 

Wystąpienie Pani prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz  Wystąpienie Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku Subregionu CentralnegoWystąpienie Pana Mariusza Śpiewoka, Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego Uczestnicy seminariumPraca w grupie warsztatowej Praca w grupie warsztatowejPraca w grupie warsztatowej Praca w grupie warsztatowej

 

  

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube