Opis priorytetów inwestycyjnych EFRR i EFS - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

10.02.2015

Opis priorytetów inwestycyjnych EFRR i EFS

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji na temat priorytetów inwestycyjnych RPO WSL 2014-2020, przeznaczonych do realizacji w ramach ZIT. W materiale, który można pobrać w formacie PDF skrótowo wskazujemy jakie typy projektów można realizować w ramach poszczególnych PI (opisanych zgodnie z nową nomenklaturą) oraz na jakie kwestie należy szczególnie zwracać uwagę w przypadku działań, dla których zapisano indywidualne obwarowania.


PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFRR

PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube