Ogłoszono przetarg na wykonanie Studium Transportowego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.03.2016

Ogłoszono przetarg na wykonanie Studium Transportowego

Informujemy, że 25 marca br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy Studium Transportowego dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Postępowanie prowadzone jest w trybie ograniczonym prawa zamówień publicznych. Oznacza to, iż w pierwszym etapie (do 26 kwietnia br.) przyjmowane są wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od zainteresowanych oferentów. Następnie oceniane będą zgłoszenia z pierwszego etapu pod kątem wiedzy i doświadczenia potencjalnych wykonawców. Wybrani oferenci zostaną zaproszeni do drugiego etapu, w którym będą mieli możliwość złożenia szczegółowej oferty. Będzie ona podlegała ocenie zgodnie z przyjętymi kryteriami (tj. cena i termin realizacji zamówienia).

 

Oczekiwana wiedza i doświadczenie od potencjalnego wykonawcy to m.in.: wykonanie co najmniej 2 studiów transportowych dla obszarów aglomeracyjnych/funkcjonalnych, przeprowadzenie 2 lub więcej badań zachowań komunikacyjnych/transportowych mieszkańców, wykonanie badań ankietowych pasażerów komunikacji zbiorowej oraz pomiarów komunikacji zbiorowej i ruchu drogowego, czy też opracowanie planu zrównoważonej mobilności.

 

Studium Transportowe obejmować będzie obszar całego Subregionu Centralnego Województwa (81 jednostek samorządowych) oraz gminę Oświęcim z uwagi na połączenia komunikacji miejskiej MZK Tychy. W ramach przygotowania dokumentu przeprowadzone zostaną m.in. wywiady ankietowe wśród mieszkańców i badania ruchu drogowego, na podstawie których opracowany zostanie specjalny model pozwalający na tworzenie prognoz i analiz transportowych. Umożliwi to zaplanowanie nowych oraz wzmocnienie już podejmowanych działań w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji publicznej, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń celem wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru Subregionu.

 

Planuje się, iż najpóźniej do końca czerwca zostanie wybrany wykonawca. Natomiast samo opracowanie Studium Transportowego nastąpi nie później niż do 15 grudnia 2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami można pobrać tutaj.

 

Dodatkowych informacji w sprawie wszczętego postępowania udziela pan Adam Dziugieł - pracownik Biura Związku (tel. 32 461 22 57, e-mail: adam.dziugiel@subregioncentralny.pl).  

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube