Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie Studium Transportowego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

18.10.2016

Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie Studium Transportowego

12  października br. ogłoszono nowy przetarg na wybór wykonawcy Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 

Tym razem postępowanie prowadzone jest w trybie nieograniczonym prawa zamówień publicznych. Kryteriami oceny ofert są: cena (60%), liczba punktów ekranowych na obszarze strefy 0 (20%) i termin realizacji zamówienia (20%).

 

Oczekiwana wiedza i doświadczenie od potencjalnego wykonawcy to w dalszym ciągu m.in.: wykonanie co najmniej 2 studiów transportowych dla obszarów aglomeracyjnych/funkcjonalnych, przeprowadzenie 2 lub więcej badań zachowań komunikacyjnych/transportowych mieszkańców, wykonanie badań ankietowych pasażerów komunikacji zbiorowej oraz pomiarów komunikacji zbiorowej i ruchu drogowego, czy też opracowanie planu zrównoważonej mobilności.

 

Z uwagi na zbyt wysokie wartości ofert wykonania studium, jakie wpłynęły do Biura Związku w ramach pierwszego postępowania przetargowego przeprowadzonego w I półroczu 2016 r., konieczne było unieważnienie przetargu. Obecnie dokonano modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia polegającej m.in. na ograniczeniu Strefy 0 (do 28 gmin, które wspólnie tworzą najbardziej prawdopodobny kształt przyszłego związku metropolitalnego), zmiany Strefy 1 (uwzględniając pozostałe gminy Subregionu Centralnego oraz gminy nie należące do naszego Subregionu, a bezpośrednio przylegające do Strefy 0), ograniczeniu badań ankietowych, zmniejszenia liczby punktów pomiarowych czy też odstąpienia od prac pomiarowych na potrzeby projektów ITS (KZK GOP i Tychy). Zakłada się, że niniejsze zmiany pozwolą na zmniejszenie wartości składanych ofert, a tym samym na wybór wykonawcy Studium Transportowego.

 

Termin składania ofert mija 22 listopada br. do godz. 14:00. Zakłada się, że najpóźniej w grudniu br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który rozpocznie prace nad studium od stycznia 2017 r. i zakończy ją nie później niż do końca marca 2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami można pobrać tutaj.

 

Dodatkowych informacji w sprawie wszczętego postępowania udziela pan Adam Dziugieł - pracownik Biura Związku (tel. 32 461 22 57, e-mail: adam.dziugiel@subregioncentralny.pl).

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube