Ogłoszenie o naborze - poddziałanie 8.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

30.08.2016

Ogłoszenie o naborze - poddziałanie 8.3.1

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiła konkurs w ramach działania 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT RPO WSL 2014-2020.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.10.2016 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu nr RPSL.08.03.01-IZ.01-24-085/16 wraz z wszystkimi dokumentami znajdują się na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl
 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube