Ogłoszenie o naborze poddziałanie 7.4.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

20.09.2016

Ogłoszenie o naborze poddziałanie 7.4.1

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 Outplacement – ZIT

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzonyod dnia 28 października 2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 28 listopada 2016 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 wraz z wszystkimi dokumentami znajdują się na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube