Ogłoszenie o naborze poddziałanie 7.3.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.07.2016

Ogłoszenie o naborze poddziałanie 7.3.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT RPO WSL 2014 – 2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 7:30) do dnia 28 września 2016 r. (do godz. 12:00).

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 wraz z wszystkimi dokumentami znajdują się na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube